fredag 25 maj 2018

Gymnasieinformation


Information om den slutliga antagningen till gymnasieskolan 2018
för dig som bor i Stockholms län Gnesta och Håbo kommun

Resultat av den slutliga antagningen
Du kan från den 2 juli juni logga in med ditt lösenord och se antagningsresultatet på  www.gyantagningen.se
Du behöver ditt lösenord för att gå in på www.gyantagningen.se  och se ditt antagningsresultat och kunna svara. Har du tappat bort det, kontakta din studievägledare eller mejla gyantagningen@storsthlm.se så skickar vi hem inloggningsuppgifter till dig.
Tänk på att spara lösenordet på ett bra ställe, exempelvis i din mobil, då du behöver det under hela antagningen och reservantagningen.
OBS! Det kommer endast skickas antagningsbesked hem till dig per post om du har meddelat eller meddelar Gymnasieantagningen önskemål om detta.
Vad händer när jag blir antagen?
Du kan bara vara antagen till en utbildning!
Antas du till en utbildning så stryks alla utbildningar som du har placerat under denna i ansökan. Antas du till en utbildning som inte är ditt förstahandsval i ansökan så är du reserv till de utbildningar du har placerat över detta val i din ansökan.
Behörighet
Det som gäller för alla program, om du är folkbokförd i Sverige, för att du ska prövas för antagning vid slutantagningen är att du fyller högst 19 år 2018 och är mottagen som sökande. Sedan krävs också att du uppfyller behörighet till det program du söker för att kunna antas. Det finns olika behörighetskrav till olika program.
Till yrkesprogram krävs lägst betyg godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt godkända betyg i ytterligare fem ämnen.
Till högskoleförberedande program krävs lägst betyg godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt godkänt i ytterligare nio ämnen. Till estetiska programmet kan de nio ämnena vara vilka ämnen som helst men till övriga högskoleförberedande program krävs lägst godkända betyg i vissa ämnen. Läs mer om vad som gäller för respektive högskoleförberedande program på www.gyantagningen.se

Om du riskerar att vara obehörig vid den slutliga antagningen bör du söka ett introduktionsprogram. Kontakta din studievägledare och läs mer om de olika typerna av introduktionsprogram och vilka ämnen du ska vara behörig/obehörig i för att kunna antas på sådant program på  www.gyantagningen.se
Komplettering då behörighet läses upp på sommarskola
Om du går i sommarskola (som slutar efter den 20 juni) för att bli behörig tar vi hänsyn till detta under reservantagningen i augusti. Resultaten från sommarskolan skickas direkt från sommarskolan till Gymnasieantagningen.
Antagning på Fri kvot
Samtliga ansökningar inom fri kvot prövas av en utsedd person i den kommun du har sökt till om det är en kommunal gymnasieskola och ansvarig vid den fristående gymnasieskolan till vilken du har sökt. Dessa beslutsfattare beslutar om du uppfyller motsvarande behörighet om du inte har betyg från svensk grundskola och beslutar om antagning.
Svara på antagningen
Måste jag alltid svara?
Nej, du behöver inte svara på din antagning om du har antagits till ditt förstahandsval och du önskar börja på utbildningen i höst. Vill du tacka nej till ett förstahandsval som du har antagits till däremot så ska du meddela detta i ditt svar. Observera att om du tackar nej till ditt förstahandsval så står du utan plats.
Vi vill ha ditt svar på slutantagningen senast 23 juli.
Logga in på  www.gyantagningen.se och lämna svar. Här behöver du återigen ditt lösenord.
När du svarar
Om du har blivit antagen till ett gre placerat (rangordnat) val i ansökan så ska du svara. Du ska lämna ett svar om du tackar ja eller nej till utbildningen.
Du ska samtidigt ange om du vill stå kvar att prövas för antagning till de utbildningar du står som reserv till. Följden om du tas in till något av dessa reservplatsalternativ i reservantagningen är att alla underliggande val stryks inklusive det val du var antagen till i slutantagningen!
Om du står som reserv till samtliga val i din ansökan ska du meddela om du önskar stå kvar som intresserad att tas in till dessa utbildningar.
Vad händer om jag inte svarar?
Du kvarstår att prövas i reservantagningen till utbildningar du är reserv till om du inte aktivt tackar nej.
Alla underliggande val inklusive den utbildning du eventuellt var antagen till i slutantagningen stryks från din ansökan om du antas till någon av de du tidigare stod som reserv till.
Du har inte möjlighet att aktivera strukna utbildningar med annat än att du gör ett sent ändringsval och hamnar sist i kön till dessa utbildningar. Se nedan!
Sen ansökan efter slutantagningen
Lediga platser
Du hittar information    www.gyantagningen.se  om var det finns lediga platser efter slutantagningen.
Du kan gga till utbildningar efter slutantagningen men du hamnar sist i kön.
Alla val som du flyttar upp i rangordning i ansökan vid sent ändringsval blir också hanterade på det viset att du hamnar sist i kön till dessa utbildningar. OBS!! Sen ansökan ger alltså följder för din ansökan du kan först erbjudas plats efter de som redan är reservplacerade! Därtill måste ibland tas beslut om att du tas emot om du söker utbildning utanför din kommuns samverkansavtal.
Blankett om du önskar lägga till utbildning efter slutantagning eller göra annan ändring med följd att du hamnar sist i kön till nya utbildningar och de som hamnat högre i ansökan i detta sena skede finns på  www.gyantagningen.se efter slutantagningen.
Reservantagningen
I början av augusti börjar reservantagningen till de platser som blivit lediga när svaren har kommit in. Reservantagning pågår till i början av september. Från terminsstart tar skolorna själva över reservantagningen.
Ytterligare frågor
Om du har frågor kring antagningen kan du kontakta din studievägledare eller vända dig till
Gymnasieantagningen Storsthlm;
Postadress: Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm
Mail:                gyantagningen@storsthlm.se
Telefon:          08-580 080 00 För aktuella telefontider under sommaren se;
Besök:             För besökstider under sommaren se;  www.gyantagningen.se
 Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5
                                                               2018
                                         Telefon och besök vecka 25-32
                                     Gymnasieantagningen Stockholms län

Hemsida: www.gyantagningen.se Telefon: 08-580 080 00
Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, trapphus B plan 5
Vecka 25 (18 juni – 22 juni)
Telefontid:
Onsdag-Torsdag: 9-11
Ingen besökstid vecka 25

Vecka 26 (25 juni – 29 juni)
Telefontid:
Måndag: 9-11
Torsdag 9-11
Fredag: 9-11
Ingen besökstid vecka 26

Vecka 27 (2 juli - 6 juli)
Telefontid:
Måndag 9-11 och 13-15
Tisdag-torsdag 9-11
Besökstid:
Tisdag: 13-15
Torsdag: 13-15

Vecka 28 (9 juli – 13 juli)
Telefontid:
Måndag -Torsdag: 9-11
Besökstid:
Tisdag: 13-15
Torsdag: 13-15

Vecka 29 (16 juli - 20 juli)
Frågor besvaras på mail
Ingen besökstid vecka 29

Vecka 30 (23 juli- 27 juli)
Frågor besvaras på mail

Ingen besökstid vecka 30

Vecka 31 (30 juli – 4 augusti)
Telefontid:
Tisdag- torsdag: 9-11
Besökstid:
Tisdag:13-15
Torsdag:13-15

Vecka 32 (6 augusti- 10 augusti)
Telefontid:
Måndag-tisdag 9-11
Besökstid:
Torsdag: 13-15
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar