fredag 26 januari 2018

Viktig information från polisen


Information
1 (1)
                                                    
Datum

2018-01-19


Diarienr (åberopas)
Polismyndigheten
Polisområde Nord Brev till föräldrar om en ny brottstrend på internet
Från Polisen har vi noterat en trend i att det blir vanligare att det skickas bilder och filmer av ungdomar som är lättklädda, med bar överkropp, nakna eller av sexuell natur mellan ungdomar. Bilderna är ofta menade för en specifik mottagare och utan tanke att de ska spridas.

Utifrån vår erfarenhet ser vi dock att dessa bilder väldigt ofta sprids utanför den tänkta kretsen och när de börjar spridas sprids de fort. När bilderna sprids är det inte ovanligt att de dyker upp på olika sociala medier där bilderna används nedvärderande och för att förtala personen på bilden. Det händer även att bilderna används för utpressning.

Sedan den 1 januari 2018 är det brottsligt att sprida bilder av sexuell natur eller bilder där någon är helt eller delvis naken utan att ha tillåtelse från den som bilden föreställer. Det är även brottsligt att sprida andra uppgifter om någons sexualliv. Brottet heter olaga integritetsintrång och kan straffas med upp till två års fängelse.

Att fota, titta på, inneha eller sprida en bild av sexuell natur som föreställer en person som är under 18 år är även att anse som barnpornografibrott. Även barnpornografibrott kan straffas med upp till två års fängelse.

Vi känner att det är oerhört viktigt att detta uppmärksammas och vi önskar hjälp av er som har barn i tonåren att ni pratar med era ungdomar. Det är viktigt att öka kunskapen bland ungdomar om hur stora konsekvenser det kan få om någon sprider bilder som dessa. Dels sett till den drabbade och dels sett till att det utgör ett allvarligt brott.  Om en ungdom exempelvis har en bild på sig själv och skickar den till en pojk- eller flickvän så finns alltid risken att denna bild sprids, antingen med avsikt, oaktsamhet eller av tredje persons illvilja. En bild som börjar spridas riskerar att sedan finnas oåterkalleligt kvar för alltid i olika sammanhang på internet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar